Solidvison

Vývoj CNC strojů SLV EDU

Stroje jsou vyvíjeny v CAD softwaru SOLIDWORKS. Díky softwaru SOLIDWORKS jsme schopni provádět výpočty a simulace namáhání materiálu, pohybové simulace a spočítat dřívější opotřebení některých dílců, pro které poté volíme lepší materiály a pevnější konstrukční prvky. Na vývoji strojů se podílí konstrukční a výrobní společnost Solidcon čítající 20 zaměstnanců.

Máte zájem o více informací?