Ovládací dotykový panel s řídícím systémem

v ceně stroje (CNC886)