Development and manufacturing of CNC machines in SLV EDU

The machines are developed in SOLIDWORKS CAD software. Thanks to SOLIDWORKS software, we are able to perform calculations and simulations of material stresses, motion simulations and calculate the past wear of certain parts, for which we then select better materials and stronger structural elements. Solidcon, a design and manufacturing company with 20 employees, is involved in the development of the machines.

SLV EDU machines are manufactured in the production plant of our subsidiary Solidcon. Solidcon’s CNC production equipment includes two 5-axis Hermle CNC machines, one 3-axis Doosan CNC machine, a CNC lathe and a Zeiss 3D measuring machine. During assembly, the emphasis is on accuracy and precision, so the most accurate measuring equipment is used during assembly (granite rulers and angles, Mitutoyo thousandth clock, Swiss Fisso holders, precision ground measuring mandrels). Thanks to the PDM data management system, we have the interconnection of SOLIDWORKS and SolidCAM to achieve a faster and more efficient production process.

SLV EDU CNC Milling Machines

SLV EDU 3axis Siemens

3-Axis Milling Machine

SLV EDU 5axis Siemens

5-axis Milling Machine


SLV EDU

3-axis Milling Machine

Stroje SLV EDU jsou vyráběny ve výrobním provozu naší dceřiné společnosti Solidcon. Do výrobního CNC vybavení firmy Solidcon patří dva 5osé CNC stroje Hermle, jeden 3osý CNC stroj Doosan, CNC soustruh a 3D měřící přístroj Zeiss. Při montáži je kladen důraz na přesnost a preciznost, proto v průběhu montáže probíhá měření nejpřesnější měřící technikou (granitová pravítka a úhelníky, tisícinové hodiny Mitutoyo, Švýcarské držáky Fisso, přesné broušené měřící trny). Díky systému správy dat PDM máme propojení programů SOLIDWORKS a SolidCAM dosahujeme rychlejšího a efektivnějšího výrobního procesu.