Solidvison

Vakuové upínání

Vakuové upínání najde uplatnění zejména pro upínání plošných, tvarově složitých obrobků při frézování a vrtání. Systém vakuového upínání se skládá se zdroje vakua se zásobníkem a univerzální upínací desky.

Jako zdroj vakua je použita dvoustupňová olejová vývěva napojená na vzdušník. Systém je opatřen podtlakovým ventilem, který spouští vývěvu pouze při poklesu vakua, což výrazně snižuje nároky na energii a opotřebování vývěvy.

Vakuová deska je vyrobena s vysokou přesností z Al slitiny. Vysoká hustota kanálů umožňuje upnutí i velmi drobných dílců. Upínací plocha je opatřena slepými otvory pro umístění dorazových kolíků. To velmi usnadňuje ustavování dílců. Deska je opatřena ovládacím kohoutem.

Technické parametry agregátu

popis hodnota jednotka
Kapacita vývěvy 100 l/min
Max. podtlak 2x10-1 Pa
Objem zásobníku 24 l
Motor 230/ 50/ 350 VAC/ HZ/ W
Hmotnost cca 20 kg

Technické parametry upínací desky

popis hodnota jednotka
Celkové rozměry 385 x 280 x 32 mm
Upínací plocha 385 x 235 mm
Rastr průchozích otvorů 5 x 5 mm
Rastr otvorů pro dorazové kolíky / průměr 25 x 25 / 3 mm
Průměr připojovací hadice 10 mm

 

 

Máte zájem o více informací?